Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
notifund

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Κύριος στόχος του παρόντος ταμείου είναι να μετριάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας της Covid 19 και να καταστήσει βιώσιμες, ανθεκτικές και κατάλληλα προετοιμασμένες τις Ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, τόσο για τις ευκαιρίες πρασίνου όσο και για τις ψηφιακές μεταβάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Business Consulting ΕΣΠΑ
notifund

Business Consulting ΕΣΠΑ

Το business plan, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Είναι η αρχή της διαδικασίας. Θέτει τους βασικούς πυλώνες, προκειμένου η επένδυση να χαρακτηριστεί επιλέξιμη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
notifund

Επενδυτικός Νόμος – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022), επιδιώκεται οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την χορήγηση κινήτρων στην τεχνολογική αναβάθμιση, την παραγωγή σύνθετων προϊόντων, εξασφάλιση της χώρας μας σε καλύτερη θέση στο ΔΚΕ (Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Σύμβουλοι ΕΣΠΑ
notifund

Συμβουλευτική για συμβούλους

Η επιθυμία του επιτηδευματία για την συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση. Με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος, λαμβάνουμε την πληροφορία της διαθεσιμότητας χρηματικών πόρων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΣΠΑ 2021-2027
notifund

ΕΣΠΑ 2021-2027

Η 12η Ιουλίου 2021 αποτελεί την σημαντικότερη ημερομηνία για το ΕΣΠΑ 2021-2027, αφού αφορά την  κατηγορηματική ημερομηνία υποβολής του κειμένου μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Τι είναι το ΕΣΠΑ
notifund

Τι είναι το ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ ή αλλιώς Εταιρικό Σύμφωνο στο Πλαίσιο Ανάπτυξης, που πάντα συνοδεύεται και από μία εξαετή διάρκεια υλοποίησης (όπως: 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), είναι το κύριο στρατηγικό σχέδιο για την ανάκαμψη των περιφερειών της Ελλάδος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »