Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το σημαντικότερο που κάνουμε με τα δεδομένα σας είναι να τα επεξεργαζόμαστε ώστε να τα ταιριάζουμε με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Αυτό προυποθέτει απαντήσεις που μας δίνεται σε ερωτήσεις που κάνουμε για την επιχείρηση σας. Το αποτέλεσμα είναι να εντοπίζουμε έγκαιρα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες ενώ η επεξεργασία διασφαλιζεται με υψηλές οργανωτικές και ψηφιακές τεχνικές. Ενδεικτικούς τρόπους που το κάνουμε αυτό μπορείτε να δείτε εδώ.

Αναλύουμε χρόνους εξυπηρέτησης αιτημάτων, αναμονής και στοιχεία που αφορούν την διάδραση σας μαζί μας ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία πελάτη.

Αρχικά ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα (αφαιρούμε τα προσωπικά στοιχεία ώστε να μην είναι δυνατό να τακτοποιηθεί η ταυτότητα σας). Στην συνέχεια αναλύουμε στατιστικά και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προβλέπουμε καλύτερα μελλοντικές βελτιώσεις και προβλέψεις και να ταιριάζουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στο γενικό σας προφίλ πχ δραστηριότητα.

Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο μέσα από την εφαρμογή και αφορά καθαρά τις ενημερώσεις που μπορούν να αφορούν σημαντικές αναβαθμίσεις ή προσφορές. Παράδειγμα αυτών είναι η ανανέωση συνδρομής, προσθήκη νέων φορέων που μπορεί να σας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε μέσω της εφαρμογής για την εταιρία σας πχ Επιδότηση υπαλλήλων μέσω ΟΑΕΔ. 

Αυτά μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, ψηφιακές φόρμες, τηλεφωνικές ερωτήσεις, email και επικοινωνία μέσω SMS και apps όπως το WhatsApp και το Viber.

Δείτε Επίσης

Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Cookies ιστοσελίδας

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;