Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, θα διατηρούνται για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας θα διατηρούνται για όσο εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του απαιτούμενου ή ορισμένου χρόνου διατήρησης -σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω– τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με τρόπο μη αναστρέψιμο ή θα υποστούν ανωνυμοποίηση. 

Ειδικότερα:

  • Τα δεδομένα δραστηριότητας της επιχείρησης θα διατηρηθούν καθόλη τη διάρκεια της ενεργούς συνδρομής σας στη NotiFund. Μετά τη λήξη της συνδρομής, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνων από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής-σύμβασης, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 991/4 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Κανονισμός Γενικών Αδειών», ΦΕΚ Β’ 2265/31-5-2021) ή για 5 έτη, εφόσον συναινέσετε στην περαιτέρω διατήρησή τους. 

Κατόπιν οριστικής διαγραφής, θα διατηρηθούν μόνο τα βασικά στοιχεία επιχείρησης (Τηλεφωνικοί αριθμοί – email – Διεύθυνση) ως αναγνωριστικά στοιχεία, με σκοπό να ανακληθεί η προηγούμενη συμβατική μας σχέση σε περίπτωση που επιθυμήσετε επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

  • Τα Δεδομένα Τιμολόγησης διατηρούνται καθόλη τη διάρκεια ενεργούς συνδρομής σας και για 12 έτη από τη λήξη της τελευταίας συνδρομής. 
  • Οι ηχογραφημένες κλήσεις διατηρούνται για ένα έτος όπως και τα μηνύματα στο ΙVR (Interactive Voice Response).

 

Δείτε Επίσης

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους;

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα