Ποια είναι τα δικαιώματα σας όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το δικαίωμά σας στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων, με ενημέρωση σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία τους και τη χορήγηση αντιγράφου αυτών. Το δικαίωμα αφορά -μεταξύ άλλων- σε ενημέρωση επί των σκοπών επεξεργασίας, του διαστήματος διατήρησης και των τύπων των δεδομένων. 

Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, όπως αυτά της διεύθυνσης, της επικοινωνίας ή του αρ. ταυτότητας.

Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που έχουν πάψει πλέον να αποτελούν απαραίτητο μέρος της παροχής της υπηρεσίας για τους σκοπούς της οποίας συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία  ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεση σας για χρήση αυτών.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό.

Το δικαίωμα στη λήψη (φορητότητα) των δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία με συγκεκριμένη  δομή και  μορφή, κοινώς αναγνωρίσιμη σε PDF μορφή.

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι η NotiFund έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Μπορείτε επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω του email: [email protected]

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

  • στείλετε e-mail στο : [email protected]
  • Ή επιστολή στη διεύθυνση Θηβών 503, Αιγάλεω ΤΚ 12243 στο τμήμα  Εξυπηρέτησης Πελατών, με θέμα «Προσωπικά δεδομένα» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό συνδρομητής σας αν είστε συνδρομητής

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν λάβατε επαρκή απάντηση στα αιτήματά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Η NotiFund θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει το συντομότερο στο αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε ενημέρωση για την πορεία ικανοποίησης του αιτήματός σας. 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή τέλους επεξεργασίας αιτήματος σε περίπτωση που αυτό το αίτημα κριθεί καταφανώς αβάσιμο ή και υπερβολικό και δεδομένου ότι για την ικανοποίηση του απαιτούνται διοικητικά έξοδα. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης ή διακοπής επεξεργασίας αιτημάτων σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η Πολιτική προσωπικών δεδομένων ανανεώνεται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν την αλλαγή της πολιτικής μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των συνδρομητών μας. 

Παρακαλείσθε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 2/5/2022

Δείτε Επίσης

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας;

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους;