Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας;

Η βασική μας πολιτική είναι τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται αποκλειστικά από εμάς και να μην δίνονται σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα εξυπηρέτησης της σύμβασης ή των διαδικασιών. 

Τέτοιες περιπτώσεις για τρίτους  συνεργάτες μας μπορεί να είναι Courier, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξοφλούνται λογαριασμοί, IT και DATA security εταιρίες.

 

Η NotiFund παρεμένη αποκλειστική υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τα διασφαλίσουμε.

 

  • Επιλέγουμε συνεργάτες με υψηλό επίπεδο ασφάλειας
  • Δίνουμε πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση της εργασίας που αναλαμβάνουν για εμάς πχ στοιχεία αποστολής στο Courier και πρόσβαση στον server σε IT μόνο στα σημεία που φιλοξενούνται μη ευαίσθητα δεδομένα.
  • Ανωνυμοποιούμε ευαίσθητα δεδομένα που χρήζουν επεξεργασίας από τρίτους όπου αυτό είναι δυνατό από την φύση της επεξεργασίας
  • Συνάπτουμε συμβάσεις με ρήτρες που δεσμεύουν τους συνεργάτες μας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το είδος των δεδομένων που θα επεξεργαστούν

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε περίπτωση συνεργασίας με εταιρίες εκτός Ε.Ε., αποστέλονται τα ελάχιστα δεδομένα είτε ανωνυμοποιημένα και πάντα με τα αυστηρότερα κριτήρια και εφόσων αποδεικνύεται η επάρκεια τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Δείτε Επίσης

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Cookies ιστοσελίδας

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας;